دانلود Scorching Skies - بازی موبایل آسمان سوزان

خود را در یک سیاره در میان ابرها غوطه ور کنید و با یک ارتش هزار ساله جنگ کنید و ناوگان خود را پیروز کنید. Scorching Skies یک بازی جذاب و هیجانی است که در آن شما خود هواپیمای خود را می سازید و با آن به جنگ می روید.