دانلود Ant Smasher Cool Top Best Kids - بازی موبایل کشتن مورچه ها

با بازی سرگزم کننده و البته بی رحمانه Ant Smasher Cool Top Best Kids مورچه ها را له کنید. این بازی بیش از 20 میلیون طرفدار در سراسر دنیا دارد. وجود چند نوع مورچه، وجود زنبورهای نیش زن، اعتید آور بودن و... از ویژگی های این بازی است.